cho thuê xe nâng

Kiểm tra xe nâng. các nhà cung cấp dịch vụ Cho thuê sẽ phải bảo đảm xe nâng phải đáng tin cậy và phải nhiệt tình để hỗ trợ giúp đỡ bạn trong một vài tình huống mà bạn cần giải quyết xử lý sự cố gấp .
Tuy nhiên, giống như khi bạn thuê ô tô, bạn có trách nhiệm kiểm tra xe nâng để biết dấu hiệu hư hỏng trước khi thuê.những hư hỏng này nên yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ ghi vào biên bản khi họ giao xe và bạn nhận xe , để bạn lưu giữ lại sau này khi trả lại xe nâng thì bạn sẽ không phải tính tiền những hư hỏng này  .
          
           
 8
Đọc hợp đồng cho thuê. Hợp đồng cho thuê xe nâng sẽ cung cấp tất cả các chi tiết về các điều khoản và điều kiện của hợp đồng. Đảm bảo bạn đồng ý với tất cả các khía cạnh của hợp đồng cho thuê và giữ một bản  cho công ty bạn .


9
Kiểm tra chính sách bảo trì bảo dưỡng đối vớixe nâng của  họ như thế nào trong trường hợp xe nâng bạn thuê bị hư , chi phí cho việc đó như thế nào , họ có tính công thêm phí gì nữa không ? ……


10
Vận chuyển đến nơi làm việc. Xe nâng sẽ được vận chuyển đến nơi làm việc như thế nào? Tốt nhất là để cho nhà cung cấp dịch vụ  làm điều đó nếu họ có dịch vụ giao hàng.hoặc theo thoả thuận với nhà cung cấp dịch vụ . Máy móc thiết bị này  này phải được nạp và bốc dỡ cẩn thận, vì vậy nó thực sự sẽ có thÊm một ít chi phí để cho các chuyên gia làm điều đó.

Cuối cùng là bạn quyết định chọn lựa nhà cung cấp và ký hợp đồng để yêu cầu họ chuyển xe đến cho bạn thôi .

( HẾT)