cho thuê xe nâng

Các bạn thân mến, trong thời gian vừa qua có nhiều bạn gọi điện về www.chothuexenang.info yêu cầu cung cấp mẫu đang ký thông số kỹ thuật dùng cho các loại xe chuyên dùng nhập khẩu , và thường không biết phải khai những thông số kỹ thuật nào cho đúng .Hôm nay chúng tôi gởi đến các bạn bảng mẫu đăng ký đầy đủ , dành cho các loại xe chuyên dụng thường gặp để các bạn tham khảo .Phụ lục 11
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
 


BẢN ĐĂNG KÝ THÔNG SỐ KỸ THUẬT
XE MÁY CHUYÊN DÙNG NHẬP KHẨU
(APPLICATION FOR SPECFICATIONS REGISTRATION OF IMPORTED TCM)
Số đăng ký kiểm tra (Inspection Registered No):  ........................

Kính gửi (To): Cục Đăng kiểm Việt Nam

Tổ chức/cá nhân nhập khẩu (Importer): .........................................................................
Địa chỉ (Address): ..........................................................................................................
Điện thoại (Telephone):  .....................................         Fax:  .........................................
Tên xe máy chuyên dùng (Name of  the transport construction machinery-TCM):   
Tên xe máy chuyên dùng (Name of  the transport construction machinery-TCM):   
Nhãn hiệu (Mark of the TCM): .......................................................................................
Nước sản xuất (Manuf.Country):......................Năm sản xuất (Manuf. year): ...........                                         
CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN
(The main technical specifications)


 
 Chúng tôi đảm bảo những nội dung khai trên là đúng sự thật (The declarant undertakes that the content of above declaration is fully true).

                                                                            (Date) ... Ngày .... tháng ..... năm .........

                                                                                       TỔ CHỨC/CÁ NHÂN NHẬP KHẨU                                                                                                                  (Importer)


DANH MỤC

Phụ lục 11
 
Các thông số kỹ thuật cơ bản của một số loại xe máy chuyên dùng thông dụng


1  Máy làm đất
1.1  Máy ủi (Bulldozer)
- Kích thước lưỡi ủi (Dimensions of blade):
     Rộng (Width):                                                                                     (mm)  
     Cao  (Height):                                                                                     (mm)  
- Chiều cao nâng lưỡi ủi (Lifting height of blade), max:                       (mm)
- Động cơ (Engine):                                                                                           
Kiểu (Model):                                                                                                        
  Công suất/Số vòng quay (Output/rpm):                                           kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc di chuyển (Travel speed), max:                                              (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions)
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                  (mm)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
1.2  Máy xúc (máy xúc lật) (Loader)
- Dung tích gầu (Bucket Capacity):                                                       (m3)
- Chiều cao đổ vật liệu (Dumping Clearance), max:                             (mm)
- Động cơ (Engine):                                                                                                        
   Kiểu (Model):                                                                                    
            Công suất/số vòng quay (Max Output/rpm):                                     kW(HP)/vòng/phút
- Bán kính quay vòng (Turning Radius), min:                                       (mm)  
- Vận tốc di chuyển (Travel Speed), max:                                             (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions):
            Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                 (mm)  
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
1.3  Máy đào (Excavator)
- Dung tích gầu (Bucket Capacity):                                                       (m3)
- Kiểu gầu (Bucket Type):
- Bán kính đào (Diging reach), max :                                                     (mm)
- Chiều cao đổ vật liệu (Dumping Height), max:                                  (mm)
- Động cơ (Engine):                                                                                                        
  Kiểu (Model):                                                                                   
    Công suất/số vòng quay (Max output/rpm):                                      kW(HP)/vòng/phút
- Áp suất của hệ TĐTL (Set pressure of Hydr. System):                       (kG/cm2
- Vận tốc di chuyển (Travel Speed), max:                                             (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions):
    Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                  (mm)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
1.4  Máy xúc đào (Backhoe loader)
- Dung tích gầu xúc ( Loader Bucket Capacity):                                  (m3)
- Chiều cao đổ gầu xúc (Loader dumping height), max:                       (mm)
- Dung tích gầu đào ( Backhoe Bucket Capacity):                                 (m3)
- Chiều cao đổ gầu đào (Backhoe dump. height), max:                         (mm)
- Bán kính quay vòng (Turning Radius), min :                                     (mm)
- Động cơ (Engine):                                                                                                      
     Kiểu (Model):                                                                                                           
    Công suất/số vòng quay (Max output/rpm):                            kW(HP)/vòng/phút

- Vận tốc di chuyển (Travel Speed), max                                              (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions)
  Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                  (mm)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
1.5  Máy cạp (Scraper)
- Dung tích thùng chứa (Bucket Capacity):                                           (m3)
- Chiều rộng cắt đất (Cutting Width):                                                    (mm)  
- Chiều sâu cắt đất (Cutting Depth):                                                      (mm)  
- Động cơ (Engine):                                                                                                      
    Kiểu (model):                                                                                                          
      Công suất/ số vòng quay (Max. output/rpm):                            kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Min. turning radius):                         (mm)  
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions)                         
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                            (mm)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
1.6  Máy san (Grader)
- Lưỡi san (Blade)
         Chiều cao (Height):                                                                       (mm)
         Chiều rộng (Width):                                                                      (mm)
- Góc cắt lưỡi san (Articulate angle):                                                   (độ)
- Vận tốc khi di chuyển (Travel speed):                                               (km/h)
- Động cơ (Engine):                                                                                                        
    Kiểu (Model):                                                                                                                                    Công suất/ số vòng quay (Max. output/rpm):                               kW(HP)/vòng/phút
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Min. Turning Radius):                        (mm)  
- Kích thước bao (Overall Dimensions)
         Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                             (mm)  
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                (kG)
2. Máy gia cố nền móng
2.1  Máy đóng cọc (Piling rig)
- Trọng lượng búa lớn nhất cho phép (Lifting capacity, max):              (kG)
- Vận tốc nâng quả búa lớn nhất (Lifting speed, max):                         (m/phút)
- Chiều cao giá búa lớn nhất (Guide heigth, max):                                (m)
- Vận tốc khi di chuyển (Travel speed):                                                  (km/h)
- Động cơ (Engine):                                                                                                         
   Kiểu (Model):                                                                                                                  
     Công suất/ số vòng quay (Max. output/rpm):                               kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc khi di chuyển (Travel speed):                                                             (km/h)
- Kích thước bao (Overall Dimensions)
       Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                               (mm)  
- Trọng lượng máy cơ sở (Curb Weight):                                              (kG)
2.2  Máy khoan (Drilling rig)
- Công suất mô tơ khoan (Output power of drill):                                 (kW)
- Đường kính lỗ khoan lớn nhất (Drilling diameter, max):                   (mm)
- Chiều sâu khoan (Drilling depth ,max):                                               (m)
- Động cơ (Engine)                                                                                                
Kiểu (Model):                                             
Công suất/ số vòng quay (Max. output/rpm):                        kW(HP)/vòng/phút

-  Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                      km/h
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions) 
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                                (mm)
- Trọng lượng máy cơ sở (Curb Weight):                                             (kG)
2.3  Xe lu tĩnh bánh thép (Drum compactor, Roller)
- Áp lực đầm (Roll linear load)
          Bánh lu trước (Front roll):                                                           (kG/cm)
          Bánh lu sau (Rear roll):                                                                (kG/cm)
- Trọng lượng khi gia tải (Operating weight):                                       (kG)
- Kích thước bánh lu DxW (Tire size)
          Bánh lu trước (Front roll):                                                           (mm) 
          Bánh lu sau (Rear roll):                                                                (mm)
- Động cơ (Engine)                                            
      Kiểu(Model) :                                                                      
      Công suất/ số vòng quay (Max output/ rpm):                            kW(HP)/vòng/phút
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Min.turning radius):                           (mm)
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions)
           Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                           (mm)  
- Trọng lượng bản thân (Curb weight):                                                  (kG)
2.4  Xe lu tĩnh bánh lốp (Tire compactor; Road compactor)
- Trọng lượng khi gia tải (Operating weight):                                       (kG)
- Kích cỡ bánh lu (Tire size)
Bánh lu trước (Front tire ):                                                                                   
  Bánh lu sau  (Rear tire):                                                               
- Động cơ (Engine)                                            
     Kiểu(Model) :                                                                       
     Công suất/ số vòng quay (Max output/ rpm):                                  kW(HP)/vòng/phút
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Min.turning radius):                           (mm)
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions)
           Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                           (mm)  
- Trọng lượng bản thân(Curb weight):                                                   (kG)
2.5  Xe lu rung bánh thép (Drum vibratory compactor, vibratory roller)
2.6  Xe lu rung bánh lốp (Tire vibratory compactor)
Danh mục đặc tính kĩ thuật của xe lu rung bánh lốp và bánh thép:
- Lực rung (Centrifugal force drum):                                                     (kG)
- Biên độ rung (Vibration amplitude):                                                   (mm)
- Tần số rung (Vibration frequency):                                                     (Hz)
- Động cơ (Engine)                    
     Kiểu (Model) :                                                                                              
          Công suất/số vòng quay(Max output/rpm):                               kW(HP)/vòng/phút
- Kích thước bánh lu (Roll or Tire size):
          Bánh trước (Rear tire or roll): (D x W cho bánh thép, Kí hiệu lốp cho bánh lốp)
          Bánh sau (Rear tire or roll):                                                         
- Bán kính quay vòng (Min.Turning radius):                                         (mm)
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions) :                                                                    Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):   (mm)
- Trọng lượng bản thân (Curb weight):                                                  (kG)   
3.  Máy bơm bê tông (Concrete pump)
- Năng suất bơm (Capacity):                                                                  (m3/h)
- Áp suất hệ thống thủy lực (Set pressure of Hydr.System):                 (kG/cm2)
- Động cơ  (Engine):                              
     Kiểu (Type):                                     
     Công suất/ số vòng quay (Rated Output)                                          kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions) :                      
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                  (mm)
-  Trọng lượng bản thân (Curb weight):                                                 (kG)   
4.1 Cần trục bánh lốp (Wheel crane)
- Sức nâng theo thiết kế (Design max. Lifting Capacity):                     (kG)
- Cần (Boom): Dạng........., số đoạn......, có cần phụ
            Chiều dài cần chính:                                                                   (m)
Chiều dài cần phụ:                                                                      (m)
- Tầm với (max. Working Radius):
         Cần chính (Boom):                                                                         (m)
         Cần phụ (Jib):                                                                                (m)
- Chiều cao nâng móc (Max. Lifting Height):                          
         Cần chính (Boom):                                                                         (m)
         Cần phụ (Jib):                                                                                (m)     
- Động cơ (Engine):                                                                                           
Kiểu (Model):                                                                                                            
 Công suất/số vòng quay (Max Output/rpm):                           kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc di chuyển ( Travel speed):                                                      (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions):
      Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                (mm)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
4.2 Cần trục bánh xích (Crawler crane)
- Sức nâng theo thiết kế (Design max Lifting Capacity):                      (kG)
- Cần (Boom): Dạng......, chiều dài......(m)
- Tầm với (Working Radius), max:                                                        (mm)
- Chiều cao nâng móc (Lifting Height), max:                                        (mm)
- Vận tốc di chuyển (Travel Speed):                                                      (km/h)
- Động cơ (Engine):                                                                                          
    Kiểu (Model):                                                                                              
     Công suất/số vòng quay (Max Output/rpm):                          kW(HP)/vòng/phút
- Kích thước bao không kể cần (Dimensions without the Boom):
      Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                (mm)
- Trọng lượng máy cơ sở (Curb Weight):                                              (kG)
4.3. Cầu trục (Bridge Crane)
- Sức nâng theo thiết kế (Design max Lifting Capacity):                      (kG)
- Khẩu độ (Working Distance), max:                                                     (mm)
- Chiều cao nâng móc lớn nhất (Lifting Height), max:                         (mm)
- Vận tốc nâng (Lifting Speed), max:                                                    (m/phút)
- Vận tốc di chuyển cầu (Bridge Travel Speed):                                    (km/h)
- Vận tốc di chuyển xe (Trolley Speed):                                               (km/h)

- Tổng công suất tiêu thụ (Total Electricity Output):                            (kW)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
4.4. Cổng trục (Gantry Crane)
- Sức nâng theo thiết kế (Design max Lifting Capacity):                      (kG)
- Khẩu độ (Working Distance), max:                                                     (mm)
- Khẩu độ ray (Standard Gauge)                                                            (mm)
- Chiều cao nâng móc lớn nhất (Lifting Height), max:                         (mm)
- Vận tốc nâng lớn nhất (Lifting Speed), max:                                      (m/phút)
- Vận tốc di chuyển cổng (Gate Travel Speed):                                     (km/h)
- Vận tốc di chuyển xe (Trolley Speed):                                                 (km/h)
- Tổng công suất tiêu thụ (Total Electricity Output):                            (kW)
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
4.5. Xe nâng (Forklift)
- Sức nâng (Carrying capacity):                                                             (kG)
- Chiều cao nâng (Lifting height):                                                         (mm)
- Vận tốc nâng (Lifting speed):                                                              (m/phút)
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (min. turning radius):                          (mm)  
- Động cơ (Engine):                                                                                           
      Kiểu (model):                                                                                             
     Công suất/Số vòng quay (Max. Output/rpm):                              kW(HP)/vòng/phút
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions):
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                               (mm)  
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)

5.  Xe máy chuyên dùng khác
5.1.  Máy rải bê tông nhựa (Asphalt paver)
- Chiều rộng vệt rải (Paving Width):                                                     (mm)
- Chiều dầy lớp rải (Paving Thickness):                                                 (mm)
- Vận tốc rải (Paving Speed):                                                                 (m/phút)
- Dung tích thùng chứa (Hopper Capacity):                                           (m3)
- Năng suất (Paving Capacity)                                                               (Tấn/h)
- Động cơ (Engine)                    
       Kiểu (Model) :                                                                                
       Công suất/ số vòng quay (Max output/ rpm):                                 kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions):
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                                (mm)  
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
5.2.  Máy cào bóc mặt đường (Pavement recycler)
- Rôto phay (Rotor):
       Chiều rộng (Width):                                                                         (mm)
       Đường kính (Diameter):                                                                  (mm)
       Chiều sâu cắt lớn nhất (Max.Cuting Depth):                                  (mm)
       Tốc độ quay (Rpm):                                                                         (v/phút)
- Vận tốc di chuyển khi làm việc (Working speed):                              (m/phút)
- Động cơ (Engine)                                            
     Kiểu (Model) :                                                                           
      Công suất/ số vòng quay (Max output/ rpm):                                kW(HP)/vòng/phút
- Vận tốc di chuyển (Travel speed):                                                       (km/h)

- Kích thước bao khi di chuyển (Overall Dimensions):
Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                               (mm)  
- Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                                 (kG)
5.3. Xe chuyên dùng có động cơ
5.3.1. Xe chạy trong sân gold, nơi vui chơi giải trí:
- Trọng tải thiết kế (Load capacity)                                                      (kG)
- Số người cho phép chở, kể cả người lái (Seating capacity)               Người
- Vận tốc lớn nhất (Max speed)                                                           (km/h)
- Động cơ (Engine)                                          
     Kiểu (Type)                                                                         
     Công suất/ số vòng quay (rated output)                                 kW(HP)/vòng/phút  -
 Kích thước bao ( Dimensions)
           Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                       (mm) 
- Trọng lượng bản thân (Curb weight):                                                (kG)
5.3.2. Máy kéo
- Động cơ (Engine):                             
     Kiểu (Type):                                                                        
     Công suất/ số vòng quay (Rated Output)                               kW(HP)/vòng/phút
- Chiều dài cơ sở (Wheelbase):                                                     (mm)
- Lốp xe  (Tyres):                                 
     Trục 1 (Axle No 1):                                                                        
     Trục 2 (Axle No 2):                                                           
- Bán kính quay vòng nhỏ nhất (Turning Radius), min:                   (mm)
- Vận tốc di chuyển lớn nhất  (Travel speed), max:                            (km/h)
- Kích thước bao khi di chuyển ( Dimensions)
           Dài x Rộng x Cao (Length x Width x Height):                        (mm) 
 - Trọng lượng bản thân (Curb Weight):                                            (kG)