cho thuê xe nâng

Bảng kiểm tra xe nâng hàng tháng để kiểm tra xe nâng hàng tháng

Người sử dụng xe nâng
Bạn thực hiện việc kiểm tra hàng tháng như thế nào?

Đầu tiên, xe nâng có cần được kiểm tra định kỳ hàng tháng không?

Đúng vậy.
Điều này phải được thực hiện khi sử dụng xe nâng.
Tên chính thức là "kiểm tra tự nguyện định kỳ".

Có thể thực hiện kiểm tra hàng tháng ngay cả khi không có bằng cấp
Nếu bạn sử dụng danh sách kiểm tra hàng tháng bao gồm các mục thiết yếu
Việc kiểm tra có thể được thực hiện ngay cả bởi những người không đủ tiêu chuẩn.

Trước hết, cần lưu giữ các thông tin sau đây làm phiếu kiểm tra hàng tháng.
・Ngày kiểm tra
・Phương pháp kiểm tra
・Điểm kiểm tra
・Kết quả kiểm tra
・Tên người thực hiện bài kiểm tra
・Khi các biện pháp như sửa chữa được thực hiện dựa trên kết quả kiểm tra, các chi tiết

Danh sách kiểm tra xe nâng hàng tháng các hạng mục kiểm tra và
① Có bất thường gì ở thiết bị phanh, ly hợp hoặc thiết bị điều khiển không
② Có bất thường nào ở thiết bị xếp dỡ hàng hóa và hệ thống thủy lực không
③ Phần bảo vệ đầu và mào lưng có bất thường không?

Cần phải tiến hành kiểm tra từ ① đến ③.

Nếu bạn có thể chuẩn bị một bảng kiểm tra hàng tháng bao gồm các nội dung trên
Công tác chuẩn bị cho đợt kiểm tra hàng tháng đã ổn!