cho thuê xe nâng

Khi chọn xe nâng
 BẠN  thường quan tâm đến vấn đề Xe nâng nâng  được trọng lượng bao nhiêu? đây là điều mà tất cả những người mua hay thuê xe nâng đều phải quan tâm.

Mặc dù lựa chọn xe nâng theo tải trong hàng hóa nhưng có một số vấn đề cần nên luu ý.  vì có thể khi mua về thì xe ko đáp ứng dược tiêu chuẩn với hàng hóa mình đang có 

Sao lại thế được?
Về sự thay đổi trọng lượng xe nâng có thể nâng được

Trước hết hãy nói về trọng lượng mà xe nâng có thể chở được
Tải trọng cho phép!

Tải trọng cho phép có nghĩa là xe nâng có thể được hàng hóa kiện hàng  ở tâm tải trọng theo  tiêu chuẩn của nó có nghĩa là nó nâng được trọng lượng tối đa và tải trọng tối đa.

Vậy, ttrọng tâm tải là gì ??
Vị trí tâm của kiện hàng đặt lên càng
Nó đề cập đến khoảng cách từ khung nâng ra đến trung tâm kiện hàng 

Khả năng chịu tải của xe nâng là
Trọng lượng, kích thước và hình dạng của kiện hàng cũng như bản thân xe nâng. Nó thay đổi rất nhiều tùy thuộc vào chiều cao nâng và sự hiện diện hay vắng mặt của các phụ tùng đính kèm.

Ví dụ, có một chiếc xe nâng có tải trọng cho phép là 2,5 tấn và tâm tải là 500mm.


Tải trọng 2,5t nhưng tâm tải vượt quá 500mm
Khi bạn thực sự đặt kiện hàng lên nỉa 
Trọng tâm dịch chuyển về phía đầu lưỡi càng 
Kết quả là xe nâng nghiêng về phía trước nhỏng đít lên  và không thể nâng nó lên được.Bạn có hiểu không?

Tôi không thể nhấc được vật nặng này! ?
Để ngăn chặn điều này
Trước tiên, hãy đảm bảo kiểm tra những điều sau trước khi chọn xe nâng tốt nhất!

・Bạn nâng loại hàng nào?
・hàng hóa kiện hàng  bạn đang nâng có kích thước bao nhiêu?
・hàng hóa bạn nâng  nặng bao nhiêu?
・Bạn cần nâng tải lên cao bao nhiêu?

Vui lòng kiểm tra bốn điểm này và liên hệ với chúng tôi để duoc tư vấn 

Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi với bất kỳ câu hỏi nào !!!

0 comments:

Đăng nhận xét