Thứ Tư, 21 tháng 6, 2017

NGHỀ SỬA CHỮA XE NÂNG CẦN THEO NHỮNG LỜI KHUYÊN NÀO ?(P2)


3. Study forklift repair through vocational training centers, forklift companies to improve skills and accumulate experience.
Vocational training centers, as well as colleges and universities, have specialized teaching in the fields of vehicles, machinery and hydraulics. You need to study in full classrooms, at least at the vocational schools, because today's forklifts are getting more and more complex in production. They are integrated with a number of systems. Automatic control is no different than a car.
The biggest advantages when you participate in learning in a way that is:
- Be guided specific practice.
- Systematic explanation of the composition, composition and cause of pan disease.


4. Nâng cao tay nghề bằng thực tiễn trong quá trình sửa chữa thực tế.
   Sửa chữa nâng  đòi hỏi người thợ xe nâng phải có kỹ năng thực tế rất lớn. Do đó, việc nâng cao tay nghề và kinh nghiệm là điều vô cùng quan trọng với các học viên.
   Để nâng cao tay nghề thì các học viên có thể lựa chọn nhiều hình thức như
- Thực tập tại một nhà cửa hàng sửa chữa xe nâng , một công ty  hay trung tâm chuyên về xe nâng .
- Xin làm việc tại các cong ty có dịch vụ sửa chữa xe ânng và cho thuê , bán xe nâng , đại lý bán xe nâng .
- Tham gia các cuộc thi trong khu vực, hoặc quốc gia để lấy được các chứng chỉ, chứng nhận như cuộc thi tay ngề của một hãng xe hội thi tay nghề về xe nâng. cuộc thi lên bậc nghề của quốc gia.

4. Improve the workmanship with practice in the actual repair process.
Lift repair requires a forklift technician to have great practical skills. Therefore, it is very important for the trainees to improve their skills and experience.
To improve their skills, the trainees can choose from a variety of forms
- Practice at a forklift repair shop, a forklift company or center.
- Please work in companies that provide repair services for trucks and forklifts, fork lift trucks, forklift dealers.
- Participate in regional or national competitions to get certifications, such as the competition for a forklift scooter competition. Competition to the national level.

5. Sử dụng các phần mềm kiểm tra kỹ thuật và phán đoán tình trạng hư hỏng của xe nâng .
   Các hoạt động chẩn đoán hỏng hóc và đánh giá tình trạng của xe nâng  hiện nay đã chuyển sang sử dụng các máy tính và phần mềm chuyên dụng., các phần mềm này đuộc cung cấp bỡi các hang sản xuất .
Những phần mềm này sẽ thể hiện tất cả các thông số của chiếc xe nâng  như khí, dầu, điện, các lỗi hư hỏng được hiển thị mã hoá qua các mã lỗi hiển thị lên màn hình.... và nhiệm vụ của người thợ là phải dựa vào những chỉ số đó và bằng phương pháp loại trừ để tìm ra chính xác căn nguyên của vấn đề.
   Các công nghệ này thường được các hãng xe lớn sử dụng để có thể nâng cao năng suất khi mà thời gian sửa xe đã được rút ngắn từ 5 giờ  xuống còn 3 giờ đối với những hỏng hóc phức  tạp. ..
   Tuy nhiên, công nghệ này đòi hỏi người thợ phải có kiến thức chuyên môn vững, có khả năng tư duy logic tốt thì mới nhanh chóng hoàn thành công việc .

5. Use the software to check the technical condition and failure of the forklift.
Failure diagnostic operations and the evaluation of the condition of forklifts have now shifted to the use of specialized computers and software, which are provided by manufacturers. These software will show all the parameters of the forklift such as gas, oil, electricity, faults are displayed through the error code displayed on the screen .... and the task of the person Workers must rely on those indicators and by exclusion to find out exactly the root cause of the problem.
These technologies are often used by major car manufacturers to improve productivity, as car repairs have been shortened from 5 hours to 3 hours for complex failures. ..
However, this technology requires workers to have the expertise, ability to think logically well to quickly complete the work.

(TIẾP THEO P3)Chủ Nhật, 11 tháng 6, 2017

9 BƯỚC ĐỂ TRỞ THÀNH THỢ SỬA CHỮA XE NÂNG GIỎI ( P1)   Làm thế nào để trở thành thợ sửa chữa xe nâng giỏi ? Để có thể trở thành một người thợ sửa chữa xe nâng thì cần có những kỹ năng gì ?, những kiến thức gì ? là điều không phải người nào khi quan tâm đến nghề này cũng biết .Trong khi đó những người thợ sửa chữa xe nâng lành nghề ngày càng trở nên quan trọng và cần thiết trong thời buổi nhu cầu của ngành sản xuất ,
nâng hạ phát triển mạnh, các công việc của họ bao gồm tư vấn cho khách hàng về xe nâng , bảo dưỡng, sửa chữa xe nâng hang . Nơi  làm việc của họ là ở nhà máy , kho bãi , bến cảng, công ty chuyên về dịch vụ xe nâng, tóm lại là những nơi có xe nâng hoạt động, đội sửa xe nâng, nhân viên hỗ trợ tư vấn về xe nâng, các đại lý kinh doanh xe mua bán cho thuê xe nâng .

Steps to be a Good Forklift Repairman (P1)

How to become a good forklift repairer? What skills are needed to become a forklift repairer, what knowledge? It is not the people who are interested in this profession, but the skilled forklift repairers are becoming increasingly important and essential in times of need of the manufacturing industry, Their jobs include advising customers on forklifts, maintenance and repair of forklifts. Their workplace is in factories, warehouses, docks, companies specializing in forklift service, in summary, there are forklifts, lift trucks, , Car dealerships forklift rental.


1. Học sửa chữa xe nâng cũng cần  yêu cầu trình độ trong lĩnh vực công nghệ cao.
   Mặc dù việc sửa chữa xe nâng vẫn chủ yếu là thuộc về  lĩnh vực cơ khí nhưng những chiếc xe nâng phiên bản mới , model mới sản xuất ra những năm sau này có xu thế hiện đại hơn , Chúng được  trang bị thêm rất nhiều các hệ thống điện tử và điều khiển bằng hệ thống máy tính. Vì vậy, một người thợ sửa xe nâng ngày nay ngoài khả năng kỹ thuật cơ khí thì còn phải hiểu biết thêm về các thiết bị công nghệ cao cùng làm việc trên một chiếc xe nâng

1. Study forklift repair also requires a degree in high technology.
Although forklift repair is still mostly mechanical, new models of forklifts produced in later years tend to be more modern. Electronic and computerized control systems. So a forklift technician today, in addition to mechanical engineering, knows more about high-tech equipment working on a forklift truck.

2. Những kỹ năng cơ bản người sửa xe nâng cần có:
   Một người thợ sửa xe nêng cần có khả năng đọc tài liệu chuyên ngành, toán và kỹ năng sử dụng máy tính.
- Kỹ năng đọc tài liệu sẽ giúp cho người học cách sửa chữa được những pan bệnh cơ bản của một chiếc xe nâng khi hư hỏng xảy ra .
- Kỹ năng cơ bản tiếp theo là khả năng sử dụng máy tính và kiến thức cơ bản về điện tử.
   Đây là hai kỹ năng cơ bản nhất của một người thợ sửa chữa xe nâng trong thời đại công nghệ.

2. Basic Forklift Technician Skills:
A car mechanic needs to be able to read specialized literature, mathematics, and computer skills.
Document reading skills will help learners learn how to repair the underlying panic of a forklift when damage occurs.
The next basic skill is the ability to use computers and basic knowledge of electronics.
These are the two most basic skills of a forklift technician in the technological age.
  
3. Học sửa chữa xe nâng  qua các trung tâm dạy nghề, các công ty chuyên về dịch vụ xe nâng để nâng cao tay nghề và tích luỹ kinh nghiệm .
   Các trung tâm dạy nghề, đào tạo cũng như trong các trường cao đẳng, đại học đều có giảng dạy chuyên ngành về xe , máy móc , thuỷ lực . Các bạn cần được học qua các trường lớp đầy đủ,
chí ít là cũng phải học qua các trường dạy nghề, bởi lẽ các chiếc xe nâng ngày nay càng lúc càng phức tạp hơn trong sản xuất.chúng được tích hợp một số hệ thống điều khiển tự động chẳng khác gì chiếc ô tô .
   Những ưu điểm lớn nhất khi các bạn tham gia học tập một cách bài bản đó là:
- Được hướng dẫn thực hành cụ thể.

- Được giải thích một cách có hệ thống các thành phần, cấu tạo và nguyên nhân của những pan bệnh.