cho thuê xe nâng


CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HOÀNG

Địa Chỉ:

 100/705/7, Nguyễn Kiệm, Phường 3,Quận.

Gò Vấp, TP.HCM- MST: 0313528870  - Tel: 0913781357

Email: tuvankythuat001@gmail.com

STK (VNĐ) 0071001039876 Tại ngân Hàng Vietcombank

Phòng Giao Dịch Quang Trung – Chi Nhánh Gò vấp-TP.HCM 

 

 
 
 
 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ngày 22  tháng 9  năm 2022
THÔNG BÁO
 VỀ VIỆC THAY ĐỔI TÊN CÔNG TY
Kính gửi: Quý khách hàng, đối tác và các cổ đông của công ty
       Công ty TNHH DỊCH VỤ VIỆT HOÀNG . xin trân trọng thông báo đến quý khách hàng, đối tác về việc thay đổi tên công ty của chúng tôi  kể từ ngày 22 tháng 9  năm 2022 như sau:
         1. Thay đổi tên công ty với các nội dung thay đổi chi tiết sau đây:
+ Tên cũ của doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT HUYNH.
+ Tên mới của doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HOÀNG.
TÊN TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG: Được thay đổi theo tên Công ty Mới là :
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HOÀNG
Soá taøi khoaûn ( Vẫn như cũ)  : (VNĐ) 0071001039876 Ti Ngaân haøng Vietcombank, Phoøng Giao Dòch, Quang Trung Goø Vaáp, TP HCM.
+ Các thông tin khác: Mã số thuế, số điện thoại liên hệ, email, số fax, địa chỉ trụ sở chính,… của doanh nghiệp không thay đổi.
2. Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2022 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI KỸ THUẬT VIỆT HUYNH chính thức sử dụng tên công ty theo sự thay đổi trên.
3. Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2022 kính đề nghị Quý khách hàng và Đối tác sử dụng theo các thông tin mà chúng tôi đã sửa đổi nêu trên khi thực hiện ký kết hợp đồng, thanh lý hợp đồng, phát hành hóa đơn thanh toán và các giao dịch khác.
4. Việc thay đổi tên công ty sẽ không ảnh hưởng đến các quan hệ, giao dịch, nghĩa vụ dân sự cũng như việc thực hiện hợp đồng mà các bên đã ký kết trước đây. Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể hỗ trợ ký thêm phần bổ sung Phụ lục hợp đồng để sửa đổi tên mới này.
Vậy CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VIỆT HOÀNG xin trân trọng thông báo tới Quý khách hàng và Đối tác được biết về sự thay đổi thông tin này và phối hợp thực hiện.

Xin chân thành cảm ơn !

0 comments:

Đăng nhận xét