cho thuê xe nâng 

(Bản tin thông tin kỹ thuật

Tham chiếu Số 213-05 (T1-048R)

Nhóm CS

MODEL: J181/T182/B1/B2

 

Tập đoàn UniCarriers

 

1. GIỚI THIỆU:

Chúng tôi gặp phải sự cố mã lỗi 558 xuất hiện trên màn hình đồng hồ và truyền động

và/hoặc tốc độ quay của MOTO bơm bị chậm lại hoặc tất cả các chức năng

đều bị dừng.

* Mã lỗi 558: CÔNG TẮC giao tiếp bất thường

Vui lòng kiểm tra bằng CÔNG TẮC ROLE CHÍNH  và bộ điều khiến bằng các quy trình dưới đây nếu mã lỗi 558

xuất hiện trên màn hình tuplo,

2. Tến hành Kiểm TRa

1) Kiểm tra các đầu nối dây điện

Ngắt kết nối các đầu nối dây điện của bảng đồng hồ và bo điều khiển.

Và sau đó kiểm tra  xem mã lỗi 558 đã  biến mất.chưa

CHÚ Ý

a) Trước khi ngắt kết nối các đầu nổi của bằng công tơ và Bo điều khiển, đảm bảo đã ngắt kết nói với bình điện

b) Sau đó nổi điện trở 50 đến 500 k (không sử dụng điện trở màng kim

loại) giữa cực VB (dương) và cực (âm) tại bo điều khiến để xả điện của tụ

Và xác nhận điện áp trở thành 0 (V) giữa cả hai cực.

c) Khả năng cao xảy ra lỗi ở các bộ phân điện của công tơ và bo điều khiển nếu cực VB(dương) hoặc (âm) bị tháo ra trong quá trình kết nối cáp ắc quy.

2) Mã lỗi 558 không biến mất sau khi kiểm tra đầu nổi.

Mã lỗi không biến mất sau khi ngắt kết nối và kết nối các đầu nối của bảng công tơ

và bo điều khiển

Có thể bằng công tơ và bo điều khiển bị lỗi

2-1  Do đó, hãy đo điện trở của các chân đầu nổi của các hình kèm theo để xác định phần

nào bị hỏng.

 

Đầu nổi CN20

(Chân số 12 và

Đầu nối CN20

(Chân số 11 và

08

0-19

< Kết quả đo >

5 KO

0-237

Đầu nối CN2 (D)

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13

36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25

a) Không có giá trị cụ thể

Bộ điều khiển biến tần bị lỗi

Sau đó thay đổi bộ điều khiến ở địa và xác nhận lời đã được giải quyết

b) Trong giá trị cụ thể

Bộ điều khiển ổ đĩa vẫn bình thường.

Sau đó thay bằng đồng hồ và xác nhận lỗi đã được giải quyết.

0 comments:

Đăng nhận xét