cho thuê xe nâng

8. Tìm đến những người thợ giỏi đề học việc.Tìm đến những nơi có việc nhiều để được làm được tiếp xúc nhiều hơn với xe nâng  (Như những nơi có dịch vụ cho thuê xe nâng )trong thời gian thực hành này tạm thời chưa đề cao đến lương bổng , thù lao . 
   Trung bình để có thể trở thành một người thợ sửa chữa xe nâng giỏi có trình độ thì bạn phải mất từ 2 – 5 năm. Tuy nhiên khi bạn  tìm đến những người thợ lành nghề chỉ dẫn thì bạn chỉ mất khoảng 1 – 2 năm là đã có thể làm được việc.
   Nhưng cho dù bạn có thể tìm được người thầy giỏi thì các bạn
cũng phải hiểu rằng với nghề này thì xuất phát điểm của bạn sẽ chỉ có thể là người thợ học việc. Và bạn phải làm bắt đầu từ những việc bé nhất như là bơm hơi, rửa xe, lau dụng cụ , tháo vỏ , tháo ốc ,…
8. Find a good trainee to find a job. Finding a place to work more to get more exposure to a forklift during this period of work temporarily does not pay off your wages.

On average, it can take you 2-3 years to become a qualified forklift repairer. However, when you go to the skilled craftsman, it only takes 1-2 years to get the job done.
But even if you can find a good teacher, you must understand that with this job, your starting point will only be the apprentice. And you have to start with the smallest things like inflatable, car washing, tool cleaning, shell removal, screw removal, etc.

9. Tập trung vào sửa chữa một vấn đề cụ thể của xe nâng
   Một chiếc xe nâng hoàn thiện cần ít nhất 600 chi tiết với nhiều các hệ thống khác nhau. Mỗi một hệ thống cũng đều rất phức tạp và đòi hỏi khả năng chuyên môn. Sửa chữa xe nâng  được chia ra làm các nhóm lớn gồm: hệ thống điện, hệ thống phanh, hệ thống máy động cơ, hệ thống lái ,hệ thống thuỷ lực nâng hạ .
   Hãy chọn cho mình một loại sửa chữa nhất định và tập trung chuyên sâu vào đó trước khi tính đến việc học thêm các hệ thống khác.
9. Focus on fixing a specific problem of forklift
A complete forklift needs at least 600 parts with many different systems. Each system is also very complex and requires specialized skills. Forklift repair is divided into large groups including: electric system, brake system, engine system, steering system, hydraulic lifting system.
Choose for yourself a certain type of fix and focus more on that before you even consider learning more systems.

( KẾT THÚC )