Hiển thị các bài đăng có nhãn cho thue nha xuong. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cho thue nha xuong. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 1, 2018

GIỚI THIỆU MỘT SỐ THIẾT BỊ NÂNG HẠ VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TRONG KHO BÃI (P2)

Xe nâng pallet: Giống như xe nâng, xe nâng pallet được thiết kế cho các ứng dụng vận chuyển hàng hoá , như vận chuyển, xếp hàng, bốc xếp, và xếp hàng.