Hiển thị các bài đăng có nhãn cho thue xe nang tai binH. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cho thue xe nang tai binH. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Ba, 3 tháng 7, 2018

NHỮNG BẰNG SÁNG CHẾ XE NÂNG


Bằng sáng chế liên quan đến xe nâng hàng
Với lịch sử kỳ lạ của xe nâng, các bằng sáng chế áp dụng rất thú vị. Trong thực tế, một trong những phát minh quan trọng nhất đã ra đời nhiều thập kỷ trước xe nâng bằng gỗ đầu tiên. François Isaac de Rivaz đã phát triển động cơ đốt trong năm 1807. Không có nó, xe nâng hiện đại sẽ không tồn tại. Pháp đã cấp cho cho ông ta một bằng sáng chế cho sáng chế cùng năm đó. Sáu mươi năm sau, Andrew Erkenbrecher kiếm được bằng sáng chế 67,514 và 67,515 cho những sáng tạo xe nâng bằng gỗ của mình.